Soya Projesi

Proje Adı:

2014 YILI BÖLGEMİZDE SOYA YETİŞTİRİCİLİĞİNİ TEŞVİK EDİP, ÜRETİMİNİ ARTTIRMAK.

PROJE ÖZETİ


Bandırma ve çevresinde faaliyet gösteren kanatlı sektörünün yem ihtiyacının karşılanmasında en önemli hammaddelerinden biri olan baklagil soyayı, bölge üreticisi ile entegre olarak üretimi yaptırmayı, bölge üreticisinin üretimine ürün çeşitliliği getirmeyi, ihtiyaç bulunan soyanın üretimine imkan verilmesini, bu konuda bölge üreticisine üretim teşviki için, gerekli tohum, gübre, danışmanlık, eğitim ve pazarlama konularında destek sunmayı, bölge toprağına ilgili üretim neticesinde, vitamin ve mineral yönünden zenginlik sağlanmasını, ana ürün için toprakta yeterli azot birikimini sağlayıp proteini yüksek ürün elde edilmesini, bölge üreticisinin daha fazla üretim yapıp, daha fazla gelir sağlanmasını ve bölgesel kalkınmayı artırmayı, yem sektörü için daha güvenli, GDO şüphesi olmayan hammadde temini sağlamayı, ithalatın azaltılıp yerli üretimin artırılmasını ve ülkemiz üretim miktarının artırılmasıdır. Bu proje ile Bandırma ve çevresinde faaliyet gösteren üreticiler, Bandırma Ticaret Borsasının işbirliği ile soya üretimi yapılacaktır. Kurumumuz üreticilere tohum gübre ve eğitim konularında destek sunacaktır. Üretimin her bir adımı kayıt altına alınıp izlenecek, atılması gereken adımlar atılacak, ürünün hasat edilmesi ile birlikte, nihai kullanıcılar borsaya davet edilecek, törenle üretimi yapılan ürünler satılacaktır. Ayrıca bölge üreticisi toprağını nöbetleşe ekim uygulamalarından en ideal ürün olan baklagil üretimi ile toprağın ihtiyacı olan mineraller yönünden zenginleşmesini sağlayacaktır. Bir sonraki tahıl üretiminde toprakta birikmiş olan azot ve mineraller üreticiyi gereksiz gübre maliyetinden kurtaracak, üretici gübreden tasarruf edecektir. Bölge yem üreticisi ve soya kullanıcıları da, bölge toprağından elde edilen güvenli soyayı satın alabilecek ve dış ithalata az da olsa gerek kalmayacaktır. Kurulduğu günden beri arz ve talebin buluşma noktası olan Bandırma Ticaret Borsası; ülkemizin büyük bir ihtiyacını yerli üretim yolu ile temin edilmesinde önemli görev üstlenmektedir. Bu konuda bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmektedir. Üretimi yaptıktan sonra satış ve pazarlama konusunda sıkıntı yaşayan bölge üreticisine pazar ortamı hazırlayan Bandırma Ticaret Borsası, hasat sonrası pazarlama garantisi sunmaktadır. Böylece üretici borsamız desteği ile üretimini yapacak ve sonrasında ürünü pazarlama sıkıntısı olmadan borsada satacaktır.

Borsamız bölgemizde yaşanan tarım sektörünün sorunlarına olan çözüm önerilerini ve uygulamalarını, geçmişte olduğu gibi günümüzde de sürdürmeye devam etmektedir.6.AMAÇ VE GEREKÇELENDİRME

Yukarıda üretim şekli, kullanım alanları ve ülkemiz için önemi belirtilen soyanın tamamen dış ithalat yöntemiyle temin edilmesi, dünyada beyaz et ve yumurta üretiminde önemli bir sıralamada olan ülkemiz kanatlı sektörü için önemli bir girdinin; yerli üretim metoduyla üretilmesi önem arz etmektedir. Bu konuda ilgili kuruluşların ortak çalışma yapması ve yerli üretimi teşvik etmesi gerekmektedir.

Bölgemizde aktif faaliyet gösteren ve alıcı durumundaki Bandırma Ticaret Borsası üyelerimizin soya hammaddesine olan talebi ve yeni ‘’Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin ‘’ yerli üretime sağlamış olduğu kolaylıklar neticesinde yerli üretimin önemi artmıştır.

Borsamızın Yem ve Yem Hammaddeleri Meslek İhtisas Komisyonunun 06.05.2009 tarih ve 2009/3-3 sayılı toplantısında alınan kararlardan olan; bölgemizde soya yetiştiriciliği konusu gündeme alınmış ve bu konu ile ilgili Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Tahirova TİGEM, Karacabey TİGEM’e yazılar yazılmış ve yeterli cevap alınmamıştır.

Yeterli ortak çalışma ruhunu yakalayamayan borsamız 2014 döneminde kendi imkanları dahilinde bölge üreticisi ile ortak çalışmaya karar vermiştir.

Borsamızın düşünce kuruluşları olan komisyon çalışmalarımızda, 2014 yılı Yem ve Yem Hammaddeleri İhtisas Komisyonumuzun ortak çalışması sonucu varılan noktada, bölgemizde önemli bir sektör olan kanatlı sektörünün ihtiyacı olan soya hammaddesinin bölgemizde üretilmesini ve bu konuda yapılabilecek teşviklerin ve uygulamaların Bandırma Ticaret Borsası öncülüğünde sağlanması kararlaştırılmıştır. Bölgede ekilmesi düşünülen soyanın, üretici ile karşılıklı işbirliği şeklinde ilk üretimlerinin yapılmasında fayda görülmüştür. Klasik ürün ekimine devam eden ve istediği Pazar oluşumlarını bulamayan yerli üretici, bu tarz potansiyel ürünlerin üretimi konusunda teşvik edilmeli ve gereken destek sağlanmalıdır. Böylece üretici başından itibaren desteklenecek, gerekli eğitim ve seminerler sağlanıp, bilgilendirilecektir. Ürün gelişim aşamalarında takip edilip kayıt altına alınacaktır. Hasat sonrası satış ve pazarlama noktasında üreticiye kolaylık sağlanacak ve Borsamız aracılığı ile satışlar gerçekleştirilecektir.

YÖNTEM

TAHLİL, MALİYETLENDİRME VE PLANLAMA AŞAMASI

Soya ekimi uygun olan bölgelerdeki üreticiler ile görüşülüp, ekime istekli olan üreticiler borsamıza davet edildi. Ekim yapılacak alanlar hakkında bilgi alınıp ve ekim yapılacak toplam alan belirlendi. Belirlenen alanlardan alınan toprak numuneleri, Borsamız Gıda Kontrol Laboratuvarı bünyesinde bulunan Toprak Tahlil Laboratuvarlarında tahlilleri yapılıp dekar başına tohum ve gübre maliyetleri hesaplandı ve maliyet hesaplaması yapıldı. Tüm bu işlemler sonucunda ortaya çıkan profile göre, Borsamız kendi bütçe hesaplarından ilgili proje için yeterli kaynak tahsisini Borsamız Meclisinin onayı ile sağladı. Böylece Bandırma Ticaret Borsası, bu önemli projede elini taşın altına ilk koyan kuruluş olarak, bölge üreticisine bedelsiz, tohum, gübre ve eğitim konularında destek vermiştir. Tüm bu işlemler ilgili üreticilerle karşılıklı olarak, işlem basamakları olan çizelgeler ve tutanaklarla kayıt alınıp arşivlendi.

GEREKLİ EĞİTİM BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Bu aşamada ilgili tarafların bilgilendirme ve eğitimi için, Bandırma Ticaret Borsası, 12 Mart 2014 Tarihinde düzenlenen toplantıda bölgemizde faaliyet gösteren ve bu konuda uygulama tecrübeleri bulunan Koyunculuk Araştırma İstasyonu Yetkililerinin katılımıyla bir Panel düzenlemiştir.

İlan afiş ve bilgilendirmelerle duyurulan bu toplantıya tüm üye ve üreticilerimize Borsa Satış Salonunda ‘Soya Ekimi ve Üretimi’ konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Böylece soya hakkında toplum bilinci oluşturulmuş ve önemi fark ettirilmiştir.

Üreticilerimizin ürün çeşitliliği ve 2. Ürün avantajları, bunun bir baklagil olarak toprağa katacağı zenginlik, elde edeceğimiz gübre tasarrufu, 2. Üründen oluşacak olan kazanç, yem sanayicimize elde edilecek güvenli, ucuz ve kolay hammadde temini, dolayısıyla ürettiği ürünün yine son nihai tüketicisi olan bölge insanımızın geri dönüşüm zincirindeki kazancı taraflara anlatılmıştır.

SOYA EKİMİ VE TOHUM GÜBRE TEMİNİ (10 -20 Nisan)

Ekim için görüşmeler yapılan üreticimiz ile ilgili alanlara soya ekimi yapılacak alanlar için tohum ve gübre dağıtımı yapılmıştır. Yapılacak olan ekim işlemi için izlemeler yapılmış ve kayıt altına alınmıştır.

Her bir üretici için ayrı kayıt açılacak, ekim yapılan toplam alan, kullanılan tohum ve gübre miktarı, tarih gibi bilgiler kaydedilmiştir. 7 Nisan 2014 Tarihinde başlayan ekimler farklı uygulamaları da görmek amacıyla 20.05.2014 tarihine kadar devam etmiştir.

EKİM TAKİBİ VE SULAMA ÖNERİLERİ

Ekimi yapılan ürün belirli aralıklarla, Borsamız ilgili Proje izleme ekibi tarafından, üretici ile karşılıklı görüşmeler dahilinde kontrol edilip, gerekli adımlar atılmıştır. Ürün ile ilgili sulama önerileri yapılmış, etkili yöntemler konunun uzmanı kişilerle, üreticinin bulunduğu köyde toplantılar eşliğinde değerlendirilmiştir. Proje aşamalarını yakından takip eden Bandırma Ticaret Borsası, sorumluluk bilincini her aşamada hissettirmiştir.

SULAMA VE HASAT İÇİN TOPLANTI VE BİLGİLENDİRME

Artık son dönemlere yaklaşan projenin bu son aşamalarında, ürünler yerinde gözlemlenmiş, proje iştirakçileri ve proje izleme ekibi tarafından kontrolleri yapılmıştır. Projemizin hedef kitleye daha kolay ulaşımını sağlamak amacıyla Borsa Yönetim Kurulumuzun ve Yerel Basının Katılımıyla gerçekleşen geziler düzenlenmiş ürünler yerinde gözlemlenip mini etkinlikler oluşturulmuştur. Ürünün olgunlaşma aşamalarında gerekli rutubet kontrolleri yapılmış ve üretici hasat için bilgilendirilmiştir.

HASADI YAPILAN ÜRÜNÜN BORSADA TÖRENLE SATIŞI

15.10.2014 tarihinde olgunlaşan soyalar hasat edilmiş ve satış için borsaya getirilmiştir. Borsamız hububat laboratuvarında soyalardan analiz için numuneler alınmış, üründe Yağ(%km), Protein(%km) ve Rutubet analizleri yapılmış ve satış için Panoya yansıtılmıştır.

Bölgemizdeki kanatlı sektörünün temsilcilerinin büyük katılım sağladığı satış programı yerel basınında izlemesiyle gerçekleştirilmiştir. Satış ihalesine bütün firmalar katılım sağlamıştır. Üretilen soyalar analiz sonuçlarına göre 1.25 TL ile 1.35 TL arasında fiyat bulmuştur. Satış programı sonrasında konunun önemiyle ilgili konuşmalar yapılmış davetliler ve yerel basın bilgilendirilmiştir. Üretim yapan üreticilere plaket ve teşekkür belgeleri takdim edilmiştir. Böylelikle borsamız satış salonunda işlem gören ürün listesine yeni bir ürün eklenmiştir.

Üreticimiz; tohum, gübre, eğitim ve pazarlama konularında gördüğü destekle ürettiği ürünü kolayca satmış ve önümüzdeki senenin ekim planlamasını yapmaya başlamışlardır.

ÜRETİCİ TAVSİYELERİ

Soya fasulyesinin üretimi ve hasadı sırasında daha verimli sonuç alabilmek için bazı detayları not ettik.

a. Bölgemizde soya üretimi için ekim zamanı mutlaka erken olmalı, 1’nci ekim olarak değerlendirilmeli Nisan ayının ilk haftası ekim yapılmalıdır. Eğer ekim gecikirse güneşlenme süresi kısaldığı için hasatta tane rutubeti yüksek olacaktır. Ayrıca sulamalı bir ürün olduğundan erken ekimde mart nisan yağmurlarına denk geleceği için ilk sulamalar doğal şartlarla sağlanacak ve sulama maliyeti düşecektir.

b. Gübreleme için toprak tahlil sonucuna göre uygulama yapılmalı, ‘’çok gübre- çok verim’’ gibi yanlış algılamalardan kaçınılmalıdır. Doğal şartlarda toprak + güneş + su üçlüsünden vazgeçilmemelidir. Fakat doğal gelişim esnasında üründe oluşabilen bazı mikro elementlerin eksikliğinden kaynaklanan belirtiler iyi gözlemlenmeli, ona göre ilave tedbirler alınmalıdır.

c. Sulama için damlama sulama yapılmalı, salma sudan kaçınılmalıdır. Çünkü baklagiller fazla suyu sevmez ve köklerinde çürümeler yapabilir. Bu işlem sizin var olan ürününüze fayda yerine zarar verecektir. Damlama sulamayla toprak devamlı nemliliğini korur susuz kalmaz.

d. Ot mücadelesi ve çapalamaya gerekli özen mutlaka zamanında verilmelidir. Eğer zamanında çapalama yapılmaz ise bitki boyu büyüdükçe otlarda büyür ve belli bir zamandan sonra müdahale etme şansınız kalmaz, otlar bitki boyunu aşar. Bu durum bitkinin kurumasını ve hasat sırasında tane rutubetinin düşmesini bile engellemiş olur. Buda ürününüzü depolanamaz ürün yapar, fiyat düşük olur veya fiyat bile verilmez.

e. Hasadı için bitki yaprağını tamamen dökmelidir bu ürünün daha iyi hasat edilmesini sağlayacaktır.

f. Ürünün hasadı için biçerdöver tabla ayarları iyi yapılmalıdır. Soya fasulyesi bitki boyu 20 cm’den itibaren kozalar başladığı için ürün kaybına sebep olmayacak uygun biçer tablaları kullanılmalıdır.

SONUÇ DEĞERLENDİRME

Borsamızın 2014 yılı uygulamış olduğu bu projesi ürünlerin üretimi, hasadı, nihai alıcıya ulaşması ve satılmasıyla son bulmuştur. Bölgemizde alternatif ürün oluşturup, bölgedeki kanatlı sektörünün hammadde ihtiyacını yerli kaynaklarla temin etmeyi amaçlayan projemiz, hedeflerine ulaşma noktasında iyi bir çalışma, bölge ve ülke tanımı için güzel bir ‘’iyi uygulama örneği’’ olmuştur.

Bölgemizde soya üretiminin ekimi yapılan diğer ürünlerle karşılaştırmalı değerlendirmesi yapıldığında soya bitkisinin sulamalı ürün olması ve olgunlaşması için zamanında (nisan başı) ekiminin yapılması göze çarpmasıdır. Projemizin hasat sonrası verim durumu bölgemiz için 300 ila 400 kg/dönüm civarındadır. İlave olarak yeterli biçerdöver tabla ayarları iyi yapılamadığı için 50 ila 100 kg/dönüm ürün kaybı vardır. Hasadı yapılan ürün borsamızda yapılan satış seansında 1.250 ila 1.350/kg arasında fiyatla satılmıştır. Bölgemiz endüstrisinde bu ürünün alıcıları ve pazarı mevcuttur.

2014 yılı Devlet teşvik programı kapsamında soya fasulyesi için 50kuruş/kg verim desteği vardır. Ayrıca yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği 20 TL/dekardır.

Bandırma Ticaret Borsası, 2014 yılında uygulamış olduğu bu projenin, bölgemizin bütün üreticilerinin faydalanması amacıyla, 2015 yılı Ocak – Şubat aylarında bir Tarım Paneli düzenlemeyi planlamaktadır. Borsamızın ev sahipliği yapacağı panele, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesinden bu konunun uzmanı akademisyenler davet edilecektir. Ayrıca bölgemizdeki kanatlı sektörünün temsilcileri ve soya üretimini yapan Üreticilerimizin de tecrübelerini aktaracağı konuşmaların yapılacağı, bölgemizdeki tüm üreticilerin istifade edeceği bir program olacaktır. Böylece uygulaması yapılmış projemiz, daha geniş hedef kitlelere duyurulmuş olacaktır.

Borsamız bölge üreticisinin alternatif ürün, bölge tarım sektörüne kolay hammadde temini için bu projeyi uygulamış, uygulama sonucunu üyelerimize ve üreticilerimize olumlu ve olumsuz yanlarıyla açıklamıştır. Değerlendirme ve karar değerli bölge üreticisinin takdirine sunulmaktadır.

Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA
?

HABER BAŞLIKLARI

?