Balıkesir İli Akademik Danışmanı


Prof. Dr. Muzaffer Ercan YILMAZ


ÖĞRENİM DURUMU

MEZUN OLUNAN YER

Doktora

George Mason University, Fairfax, VA, USA

Yüksek Lisans

The American University, School of International Service, Washington, DC.,USA

Lisans

Ankara Üniversitesi, SBF

 

 

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Araştırma Görevliliği

1999-2001

Yardımcı Doçentlik

2003-2007

Doçentlik

2007-2012

Profesörlük

2012

YABANCI DİL

İngilizce


TOBB, hem üniversite-iş dünyası işbirliğini geliştirmek hem de yerel strateji geliştirme ve veri üretme kapasitesinin inşası amacıyla 81 ildeki 365 oda ve borsaya akademik danışman atadı. Akademik danışmanlar ile odaların ve borsaların kurumsal yapıları güçlendirilecek, odalar ve borsalar politika diyalogu süreçlerinde daha aktif olabilecekler. 

Akademik Danışmanlar belirlenen kıstaslar çerçevesinde illerdeki tüm oda ve borsaların mutabakatı ile seçiliyor. Danışman adaylarında İktisat/Ekonomi, İşletme, İstatistik, Maliye, Ekonometri, Siyaset Bilimi/Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Endüstri Mühendisliği alanlarından birinde lisans/yüksek lisans/doktora derecesine sahip olma, ildeki üniversitelerde akademisyen (Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör) olarak çalışma ve iyi derecede İngilizce bilme gibi koşullar aranıyor.

Akademik Danışmanların görev çerçevesi ise şöyle belirlenmiştir:

-   Kanun tasarılarına ve hukuki düzenlemelere yönelik görüş sunmak
- Dünya ve bölgedeki gelişmeleri iyi takip etmek, Oda-Borsa başkanlarını bilgilendirmek
-  Ekonomik verilerle oda-borsa başkanlarını bilgilendirmek
- İlin kalkınma önceliklerinin ve özel sektörün sorunlarının belirlenmesini sağlamak
-   Saha çalışmalarına, veri toplamaya katkı sağlamak
-   Ekonomik ve sosyal araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek
Adınız Soyadınız
E-Posta Adresiniz
Kullanıcının E-Posta Adresi
Gönderenin Notu
Mesajınız Gönderilmiştir
İlginiz için teşekkür ederiz
ARAMA
?

HABER BAŞLIKLARI

?