TARIMIN GELECEĞİ GENÇLERDE VE AKILLI TARIMDA

TARIMIN GELECEĞİ GENÇLERDE VE AKILLI TARIMDA

Tarım sektörü, reel sektör içindeki önemli ekonomik payına ilaveten, sosyal, kültürel ve stratejik amaçlara da hizmet eden ve bu itibarla ülkemizin bütün fertlerini doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren bir sektördür.

Küresel iklim değişikliği ve nüfus artışı gibi etkenlere bağlı olarak uzun kurak dönemler yaşıyoruz. Üretim için toprağa, güneşe, suya, neme, rüzgâra, yağmura ihtiyacı olan tarım da iklim koşullarındaki en ufak bir değişiklikten ciddi anlamda etkilenebiliyor. Bazen aylarca yağış görülmüyor, bazen de ülkemiz de ve dünya da gördüğümüz gibi iki ayda düşmesi beklenen yağış birkaç saatte yağabiliyor ve bu tür olayları önümüzdeki yıllarda çok daha sık yaşayacağımız da bir gerçek.

Yer üstü ve yer altındaki su kaynaklarıyla ilgili de ne yazık ki çok da parlak olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Günümüzde tarım, teknolojiyle birlikte tamamen kabuk değiştirirken, su kullanımında da bu değişime ayak uydurmak zorundayız. İklim değişikliği, azalan su kaynakları, hızlı kentleşme ile yok olan tarım arazileri, erozyon gibi sorunlar ortadayken artan dünya nüfusunun ihtiyacını karşılayabilmek adına akıllı tarım uygulamalarından en üst düzeyde faydalanmamız gerekiyor.

Hızlı sanayileşme sürecinde önemi göz ardı edilen tarım, dünya kaynaklarının hızla tüketilmesi, ekilebilir arazilerin azalması ile birlikte yeniden önem kazanmaya başladı. Pandemi ile birlikte herkes tarımın ve bir ülkenin gıda alanında kendi kendine yeterli olmasının önemini yeniden hatırladı. Bizler de köklü bir tarım ülkesi olduğumuzu ve tarımın ne kadar önemli bir cevher olduğunu yeniden fark ettik.  BM Verilerine göre dünya nüfusu 2050 yılında 10 milyara ulaşması beklenmekte ve bugünkünden en az yüzde 60 daha fazla üretim yapmamız gerekecektir. Bu üretim çarkına katılabilmemiz için akıllı tarımı tatbik edebilmemiz çok önemli. Bunun için de gençleri tarım ve hayvancılık sektörünün içinde tutmaya, uzaklaşanları da geri kazanmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Tarım iyi eğitimli gençleri bekliyor.  Artık geleneksel yöntemlerle tarım yapmak rasyonel değil. Tarım 4,0 çağındayız. Tarımın geleceği tamamen teknolojide…

Yalnızca tarım ürünlerinin yetiştirilmesi değil, taşınması, depolanması, gıdaya dönüştürülmesi, hammadde kullanımı, pazarlama, sunum ve geri dönüşümü geleceğin dünyasının en büyük sorunları arasında olacağa benziyor. Tüm bu bilgiler kapsamında tarımda inovatif bir bakışın, AR-GE çalışmalarının ve yenilikçi teknolojilerin ve bunların sanal ve sosyal medya da sunumunun çok önemli olduğu ve olması gerektiği açıkça görülüyor.

Bu konuda çalışma gösterenlerin pozitif ayrıştığını da hep birlikte görmekteyiz.

Gençleri tarıma kazandırmak ve başarılı çalışmalar yapmalarını sağlamak için tarım da teknoloji şart…

Teknoloji Yoğunluklu Seracılık faaliyetleri, Tohum ıslah çalışmaları, Algoritmik (ürüne göre toprak) Perma kültür(en az toprakla) tarım çalışmaları, Robotik Çiftlikler ve Dikey tarım Üniteleri (dar alanlarda bile verimli tarım uygulamaları) son dönemde adını sıkça duyacağımız tarımsal terimler arasında olacağı düşünülmektedir.

Küreselleşen dünyada ilişkilerin daha esnek, rekabete dayalı ve zamanında gerçekleştirilmesinin zorunluluğu, ülkemizde Borsaların faaliyetlerinin önemini artırmaktadır.

Tarım sektörünün elektriksel enerji ihtiyacının karşılanması adına tüm yenilenebilir enerji kaynaklarından etkin olarak yararlanılabilir bunların başında da güneş, rüzgar ve jeotermal enerji kaynaklarının doğrudan kullanımları ile çalışan tarımsal üretim süreçleri ve tarımsal mekanizasyon araçları yeni dönemin sürdürülebilir tarım uygulamalarında başta gelmektedir.

Güneş enerjili ilaçlama, aydınlatma, kurutma, jeotermal kaynaklı ısıtma gibi birden fazla iş süreçlerini kapsayan yenilenebilir sistemlerin yaygınlaştırılması sürdürülebilirliğe olumlu katkılar sağlayacaktır.

Kurum olarak misyonumuz, Borsacılık Anlayışında; Kentimizin ve Bölgemizin Ticari Etkinliğini Arttırmak, Üyelerimizin Tarım ve Gıda Sektöründe Gelişen Dünyada Yer Almasını Sağlayacak Ticaret Yapısını Oluşturmak, Bulunduğumuz Kent ve Bölgede Sosyal Sorumluluk Projelerinde Etkin Rol Oynamaktır.

Borsamızın mevcutta kalite ve yeni nesil uygulamalarla sentezlenen akredite laboratuarları, güvenli e- ticaret portalları,  yüksek kapasiteli lisanslı depoculuk faaliyetleri ile örnek depolama çalışmaları olan başarılı projeleri olmuştur.

Bu başarılı çizgiyi örnek uygulama alanları ile sahaya yaymayı, tarımda inovasyonlu girişimcilik katma değerli ürün projeleri ile çoğaltmayı ve global manada ekonomik değeri yüksek ticari başarılara kurum olarak paydaşlık etmeyi hedeflemekteyiz.

Bu ve bunun gibi projelerin yanında gerekli yatırımın yapılması ve tarımın gerçek anlamda teşvik edilmesi ile Türk tarım sektörünün kalkınmada yeniden lokomotif bir rol üstlenmesini sağlayabilir, ülkemizi Tarım 4,0’ın dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri yapabiliriz…

Tek başına değil, birlikte hareket ettiğimizde zoru kolay, uzunu kısa, hayal denileni gerçek kılabiliriz.

Saygılarımla…

CAN ATA TAN

Bandırma Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı