Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKASI

Faaliyet göstermiş olduğumuz hizmetlerde yasal mevzuatlar çerçevesinde; işlerin kaliteden ödün vermeden zamanında ve istenen şartlarda yapılmasını sağlamak, personelin sürekli eğitimi ile müşteri memnuniyetini üst düzeyde gerçekleştirmek, güncellenen kalite hedeflerimizle dinamik ve tarafsız yapımızı korumak ve kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek temel politikamızdır. Bandırma Ticaret Borsası; kaliteli hizmet sunumu için gerekli mali, teknolojik ve insan kaynağını sağlamayı, kalite yönetim sistemi standardı gereklerine uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

FİNANSAL YÖNETİM POLİTİKASI

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda belirlenen yasal mevzuat çerçevesindeki çalışmalarımızı ve stratejik planımızda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda Borsamız kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolünü düzenlemektir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Kurumumuzun hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştıracak etkin bir iş gücü yapısının oluşturulması ve bu işgücünün sürekli gelişiminin sağlanması için öncü ve lider konumda olmanın getirdiği sorumluluk anlayışıyla, her çalışanının ayrı bir değer olduğunun benimsendiği, çalışanın çalışmasının karşılığını göreceği, adil, tarafsız, kayırmalara ödün vermeyen bir yönetim anlayışının sistemli bir şekilde yürütülmesini amaçlamaktadır.

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ

Borsamız üyelerinin görüş, öneri, talep ve memnuniyetsizliklerini kolayca iletebildiği, bunların objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alındığı, yasal şartlara ve kurum ilkelerimize aykırı olmayacak şekilde değerlendirildiği, aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin ve kontrollerin sürekli yapıldığı, üye ile olan ilişkilerinde şeffaflığı esas almış, bütün üye memnuniyetsizliklerinin çözülmesini ana ilke olarak kabul etmiş, üye memnuniyeti odaklı bir yaklaşımı takip etmektedir.

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

Borsamızın bilgi sistemlerinde paylaşılmakta olan idari, mali ve mudi verilerinin güvenliğini korunarak iş devamlılığını sağlanması ve güvenlik ihlalinden kaynaklanabilecek kanuni riskleri en aza indirgenmesi, üyelerimizin ticari yaşamlarını güvence altına almak ve Borsamızın itibarını korumayı amaçlamaktadır.

HABERLEŞME VE YAYIN POLİTİKASI

İç ve dış paydaşlarımızı faaliyetlerimiz, projelerimiz, görüşlerimiz vs.den açık ve anlaşılır olarak basın ve yayın kuruluşları, basılı yayın, dergi, kitapçık, web sitemiz, sosyal paylaşım ağları, SMS yöntemlerinden biri veya bir kaçıyla duyurmak, şekillendirmemizi sağlayacak düzgün, aşamalı bir süreç oluşturmaktır.

İLKELERİMİZ

etkin ve kolay hizmet sunumu
tüm paydaşlara eşit ve adil yaklaşım
Kalite bilincine sahip olma ve kalite duyarlılığı
sosyal sorumluluk
iş ve çalışma ahlakı
liderlik ve öncülük etme
şeffaflık, esneklik
zamanındalık ve süreçlere uyum
yenilikçilik
Kalite ve Sürekli Gelişim
Yüksek Performans
Doğruluk, Dürüstlük ve Etik Yaklaşım
Çalışana Değer Verme
Ekip Çalışması ve Dayanışma
Liderlik