AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİNE BAŞVURU YAPILDI

Borsamız AB Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programına “Tarımda Teknolojik Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik” (AgriTechSustain) adlı projesiyle başvuruda bulunduk.

Bu zamana kadar onlarca projeyi hayata geçiren borsamız bu kez de AB projeleri ile bölgenin tarımsal kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Bandırma Ticaret Borsası olarak Avrupa Birliği’nin desteklediği InterregNextMed programı kapsamında, “Tarımda Teknolojik Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik” (AgriTechSustain) adlı başvurumuzu sunduk. Mısır’dan Bilim ve Teknoloji İçin Arap Akademisi, Ürdün’den Royal Tarım, Yunanistan’dan Aristoteles Üniversitesi ile oluşturduğumuz konsorsiyum adına sunduğumuz proje, tarım sektöründe sürdürülebilirlik ve verimliliği artırmak için teknolojinin gücünden yararlanmayı hedefliyor. Projenin toplam bütçesi 2.538.000 Euro olarak belirlendi.

Günümüz tarımının karşı karşıya olduğu üretim ve çevresel etki dengesini sağlama zorluğuna yenilikçi çözümler sunmayı amaçlayan AgriTechSustain, çiftçilere yönelik hassas tarım teknikleri ve sensör tabanlı veri toplama gibi modern çözümleri içeriyor. Bu teknolojiler sayesinde çiftçiler, tarımsal faaliyetlerini daha verimli ve çevreye duyarlı hale getirebilecek.

Projenin önemli çıktıları arasında, tarım teknolojileri ihtiyaç raporu, yenilikçi tarım ağlarının kurulması ve pratik tarım önerileri bulunuyor. Bu girişimlerle, çiftçiler başta olmak üzere araştırma kurumları, teknoloji sağlayıcılar ve bölgesel ekonomiye değer katması hedefleniyor.

Bölgemize Yeni Bir Vizyon Katmak İstiyoruz

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Can Ata Tan, ‘Borsamız bölgeye yenilik ve vizyon katkısı sağlayacak her çalışmanın içerinde bulunmuştur ve bulunmaya devam edecektir. Bu çalışmaları yaparken Ulusal ve Uluslar arası fon kaynaklarını da kullanarak hem kurumsal çalışma yeteneğimizi artırıyor hem de bölgede farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar esnasında birçok paydaş ve kuruluşla da çalışmalar yürütüyoruz.” dedi.

AgriTech Sustain, Akdeniz bölgesinde tarımsal uygulamaların geleceğini şekillendirme misyonunu üstleniyor. Bu proje ile birlikte, bölgedeki tarım sektörü daha yeşil, daha verimli ve daha dayanıklı bir yapıya kavuşacak, böylece hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarına cevap vermiş olacak.

Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının Yönetim Makamı Sardunya Özerk Bölgesi Yönetimi’dir. 2021-2027 döneminde programa katılması beklenen ülkeler Cezayir, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Mısır, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Lübnan, Malta, Filistin, Portekiz, İspanya, Tunus’tur.

Başvuruda bulunduğumuz bu program ülkemiz tarafından ilk kez katılım sağlanmakta olup 2021-2027 hazırlık sürecinin ilk aşamasından beri sürece dahil olunmuştur. Program belgesi Aralık 2022’de Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır.

Programın yeni dönem bütçesi 281.473.092,00 avrodur. Bu bağlamda, Program AB’nin en yüksek bütçeli sınır ötesi işbirliği programlarındandır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.