Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

31.07.2018 tarihli ve 30495 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 11.05.2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi Diğer Bazı Alacakların yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2,3,4,7 ve 8inci Maddeleri ile 10 uncu Maddelerinin Altı, Yedi ve Sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörüşmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27.08.218 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmasına dair karar (karar sayısı 7) ile ilgili maddelerin kapsayacağı alacaklar için öngörülmüş olan başvuru sürelerinin kapsamı dışındadır.
Ancak birlik, odalar ve borsaların alacaklarına ilişkin düzenleme 7143 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer almakta olup bu fıkra uzatılan başvuru sürelerinin kapsamı dışındadır.
Bu nedenle oda ve borsaların üyelerinden alacakları için yapılandırma başvuru süresi ve ilk taksit ödeme süresi 31.07.2018 tarihi ile sona ermektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.