İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEŞİL MUTABAKAT PANELİ

Yönetim Kurulumuz iklim değişikliği ve yeşil mutabakat konularında bilinç kazandırmak ve bilgilendirme yapmak amacıyla, “İklim Değişikliği ve Yeşil Mutabakat” paneline katılım sağladı. TOBB Balıkesir Akademik Danışmanımız Ekonometri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metehan Yılgör’ün moderatörlüğünü üstlendiği panelde Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Çağatay Başarır,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sinem Atay, Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Gör. Ufuk Eren Vapur, Elektrik Üretim A.Ş. Yük Makine Mühendisi Fatma Erdoğan ve Uluslararası Ticaret Uzmanı Murat Erdoğan konuşmacı olarak katılmıştır. Panelde iklim değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakat, İklim Ekonomisi  ve Ekolojik Ticaret, Yenilenebilir Enerji Kavramları, Yeşil Dönüşüm Sürecinde Yeşil Tahviller ve Endeksler konuları ele alınmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanımız Can Ata Tan panel sonrası yaptığı değerlendirmede “Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Avrupa Yeşil Anlaşması, iklimi nötr hale getirmeyi, iklim ve çevre sorunlarını tüm politika alanlarında fırsata dönüştürmeyi ve kaynakları verimli kullanarak rekabetçi bir ekonomiye geçişi sağlamayı amaçlayan bir dizi politika geliştirmiştir. Avrupa Yeşil Anlaşması’na uyum kapsamında Türkiye, Paris Anlaşması’nı kabul ederek 2050 için net sıfır emisyon hedefi belirledi. Türkiye’nin sürdürülebilir ve kaynakları verimli kullanan bir ekonomiye geçişine katkı sağlamak ve sanayi, tarım, enerji ve ulaştırma politikalarına etkilerini ele almak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından Yeşil Düzen Eylem Planı hazırlanmıştır. Eylem Planı kapsamında ilgili hedeflere ulaşmak için temel eylemler; karbon emisyonlarının sınırlandırılması, yeşil ve döngüsel ekonomi, yeşil finansman, temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı seyahatler, iklim değişikliği ile mücadele, diplomasi ilkelerinin oluşturulması ve Avrupa Yeşil Anlaşması ile ilgili farkındalığın artırılmasıdır. İklim değişikliğini tüm yönleriyle ele almak; Üniversitelerin, kamu kurumlarının, eğitimcilerin ve bilim insanlarının yanı sıra çevre ile ilgili farklı sektörlerin çalışanlarını bir araya getiren bu önemli panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.