İstihdam Sağlayan Firmalara Teşekkür Plaketi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, tarafından düzenlenen “istihdam seferberliği” doğrultusunda, 2018 yılında en çok istihdam sağlayan Borsamız üyesi firmalara plaket takdim ettik. Borsamızın toplantı salonunda gerçekleşen ödül töreninde ilk konuşmayı Borsamızın Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek yaptı. 

Ülkelerin sahip oldukları işgücünün durumu ve niteliğinin, o ülkelerin ekonomik gelişimlerinin temel göstergelerinden biri olduğuna dikkati çeken Tunçbilek, şöyle konuştu:

“Ülkeler, sahip oldukları insan kaynaklarını en etkin şekilde üretimin içine katabilmelidir. Aksi takdirde yoksulluk, sosyal dışlanma, toplumsal huzursuzluk, suç oranlarında artış ve büyük metropollere göç gibi birçok sosyo-ekonomik sorunlarla karşı karşıya olan ülkelerin değil, gelişmiş ülkelerin de en başta gelen sorunları arasında yer alır. İstihdamı olumsuz etkileyen faktörlerin başında nüfus artış hızı gelir. Her yıl nüfus artışı kadar istihdam sağlayacak iş alanlarının yaratılması gerekir. Bu sağlanamazsa işsizlik her yıl artarak büyür. Ülkemizde de nüfus hızla artmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda ülkemize gelen göçmen sayısındaki büyük artış, kişi başına milli geliri ve tasarrufları düşürmektedir. Tasarruf azalışı, yatırım ve büyüme hızını azaltmakta, bu da istihdam sorununu olumsuz etkilemektedir. Ülkemizdeki işsizliği doğuran bir diğer neden, tarım sektörünün ekonomideki öneminin azalmasıdır. Oysa ki tarım sektörü, istihdamın yaratılmasında büyük bir potansiyele sahiptir. Nüfusumuzun önemli bir bölümü geçimini tarımdan sağlamaktadır. Bu sektörün büyük bir bölümü, aile işletmelerine dayalı üretim yapan, kadın işçi istihdam eden ve ücretsiz aile işçisi çalıştıran bir istihdam yapısına sahiptir. Dolayısıyla bu tür aile işletmelerini ayakta tutacak ve tarımın içinde kalmalarını sağlayacak desteklemelerin artırılması gerekir. Aksi takdirde geçimini sağlayamayan bu tür küçük tarım işletmelerindeki nüfus, büyük şehirlere göç etmek zorunda kalıyor. Bu da barınma, eğitim, sağlık, çarpık kentleşme, niteliksiz işgücü gibi sosyal ve altyapı sorunlarını beraberinde getiriyor. Belki de tarımın desteklenmesi için harcanacak kaynağın çok daha fazlası, ileride oluşan bu sorunların çözümü için harcanmak zorunda kalınıyor.”Son yıllarda, istihdamı artırıcı ve teşvik edici politikalara yönelik önemli adımların atıldığına ve atılmakta olduğuna işaret eden Tunçbilek, “Bu yıl da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Odalar ve Borsalar Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği ‘İstihdam seferberliği 2019’ programı kapsamında yeni istihdam paketi açıklandı. Hedef, 2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdam yaratmaktır. 2019 yılı istihdam seferberliği programı kapsamında yaşama geçirilen ilave istihdam destekleri ile bilgilendirme çalışmaları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde tüm yurtta başlatıldı. Bandırma Ticaret Borsası olarak biz de, ilgili program çerçevesinde üyelerimizin en iyi şekilde yararlanmasını sağlayabilmek için üyelerimizi ziyaret edip, programı ayrıntılı biçimde anlatıyoruz” dedi.
Ardından konuşan Sosyal Güvenlik Kurumu Bandırma Merkez Müdürü Hanife Meriç, İŞKUR Bandırma Merkez Müdürü Emrullah Narin ve Bandırma Vergi Dairesi Müdürü Abdullah Kaya da, istihdam seferberliğine destek vererek ödüle değer bulunan firmaları kutlarken, istihdama destek veren firmalara yardıma her zaman açık olduklarını vurguladılar. İŞKUR Müdürü Emrullah Narin, ekonomik krize karşın Bandırma’da ki firmaların işçi çıkartmamasını takdirle karşıladıklarını belirtti.
Daha sonra ödül almaya hak kazanan firmaların temsilcilerine plaketleri ve teşekkür belgeleri verildi.

Şu firmalar, ödüle değer bulundu:
HAS Tavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tellioğlu Yem Gıda Entegre Sanayi Ticaret A.Ş., BUPİLİÇ Entegre Sanayi Ticaret A.Ş., AB Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., BANVİT A.Ş. , S.S. Eğitimciler Tüketim Kooperatifi, Kocaman Balıkçılık İHR. Ve İTH. TİC. A.Ş.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.