Seçimlerde Oy Kullanma Hakkında Önemli Duyuru

Üyelerimizin Organ Seçimlerinde Oy Kullanabilmesi İçin;

 

T.C. Vatandaşlarının;

 

T.C. kimlik numaralarının yazılı olduğu kimliklerini oy kullanacakları Sandık Kuruluna ibraz etmeleri gerekmektedir. (Ehliyet, T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Evlenme Cüzdanı/​Uluslararası Aile Cüzdanı vb.)

 

*T.C. kimlik numarasının ilgili kimliklerde yazılı olmaması durumunda E-Devlet ya da Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Nüfus Kayıt Örneği Belgesi’ni de kimlikle birlikte Sandık Kuruluna ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

T.C. Vatandaşı Olmayan Yabancıların;

Yabancılara Mahsus Kimlik Numarasının ticaret sicil nezdinde tescil edilmiş olması şartıyla yabancılara mahsus verilen İkamet İzni Belgesini oy kullanacakları Sandık Kuruluna ibraz etmeleri gerekmektedir.

(Ticaret Sicil nezdinde tescil edilmiş olan yabancı kimlik numaralarının, tescil sonrasında değişmiş olması durumunda bu değişikliğin de tescil edilmesi gerekmektedir.)

 

Not: Kimlik fotokopisi/fotoğrafı ile oy kullanılmaz.

 

Şahıs İşletmeleri/Gerçek Kişiler (yukarıda belirtilen) kimlikleri ile oy kullanabilmektedir.

 

Tüzel Kişi Temsilcilerinin;

Oy kullanmak için aşağıdaki belgelerden birini oy kullanacakları Sandık Kurulu Başkanına ibraz etmeleri,

 

– Ticaret Sicili Müdürlüğünden aldıkları Seçim Yetki Belgesi, (Sandık Kurulu Başkanına verilir.)

– Seçime Özgü E-Sicil Tasdiknamesi, (Sandık Kurulu Başkanına verilir.)

– Ticaret Sicil Tasdiknamesi,

 

  • Tüzel kişi ve bunların şubelerinin gerçek kişi temsilcisi tarafından oy kullanma işlemi sırasında, temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduğunu gösterir sicil tasdiknamesinin aslını ibraz ederek fotokopisi seçim Sandık Kurulu Başkanına verilir.
  • Münferiden yetkili olanlardan ilk gelene oy kullandırılır.
  • Müştereken temsil yetkisi verilmiş olması halinde, müştereken yetkilendirilen temsilciler tarafından imzalanmış ve aralarından oy kullanacak temsilciyi gösterir dilekçe Sandık Kurulu Başkanına verilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.