TAN “NİTELİKLİ BİR ZİRAAT FAKÜLTESİ KURULMALI”

04 Ağustos 2023 tarih ve 32269 sayılı resmi gazetede 7477 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile tekrar açılan Ziraat fakültemiz Borsa camiamızda memnuniyetle karşılanmış ve aşağıda yazılı önerilerimizi 11 Ağustos 2023 Cuma günü Meclis başkanımızın da olduğu Yönetim kurulumuz ile birlikte Sn Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir e makamında yaptığımız ziyarette iletilmiştir.

Önerilerimiz şunlardı;

1.Üniversitemizde Kurulacak olan Ziraat Fakültemizin, ihracat odaklı çalışmalar yapan ve öğrencilerimizi uluslararası rekabete hazırlayan bir yapıda olmasını, İngilizce eğitim tabanlı araştırma ve geliştirme çalışmalarını esas alan proje süreçlerine hakim bir kurum olmasını destekliyoruz.

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımız tarafından verilen burs ile yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin öğrenim süreçlerini tamamladıktan sonra akademisyen olarak yurda döndüklerinde fakültemize atanmalarını talep etmeliyiz.

2.İngilizce eğitim yoğunluklu olması, Erasmus projesi öğrenci değişimi yapabilmemizi sağlar. Hazırlık +2 ay mesleki İngilizce olmalı, Erasmus Staj anlaşmaları yapılmalı, Yurtdışı denklik sağlanmalı.

3.Fakültemiz akademik kadrosuna TÜBİTAK Projeleri olan ya da proje yapacak öğretim üyelerinin atamalarını talep edelim. TÜBİTAK Genel Yürütme Kurulundan öğrenci-araştırma görevlisi-hocalarla proje eğitimi verilmesini talep edelim. Diğer üniversitelerle ortak çalışmalar yapılabilir. TÜBİTAK Projeleri desteklenmeli yurtdışı program ve kaynak yaratılmalı.

4.Ziraat Fakültesinin yanında Teknoloji, yazılım ve İşletme gibi ya da üç yan dala öğrenciler teşvik edilmeli, hem sektöre hem de Uluslar arası rekabete öğrenciler daha iyi hazırlanmalı.

5.Ar-ge merkezi olan firmalarla üniversitelerin çalışılması ve ortak projeler hazırlanması sağlanabilir.

özel sektör tarafından öğrencilere daha çok staj ve burs imkânları sağlanabilir,

6.Ziraat fakültemizde Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Biyo Mühendislik, ZooTekni gibi bölümler öğrenime açılırsa, tarım sektörüne ve bölgemizdeki işletmelere büyük katkı sağlar. Ayrıca Fakülte binasının mevcut yerleşke içerisinde yer alması, öğrencilerimizin Üniversite aidiyet hissinin güçlenmesine, sosyal tesislerinden, sportif etkinliklerden faydalanılabilmesine imkân sağlayacağı dolayısı ile uygun ve yerinde olacağı kanaatindeyiz.

1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımız tarafından verilen burs ile yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin için verilen Burs Program konuları Şu şekildedir.

 • Ata tohum yaygınlaştırılması
 • Coğrafi İşaretli ürün
 • Gıda Güvenliği ve güvenilirliği
 • Hayvan sağlığı ve refahı
 • İklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri
 • Tarım Ekonomisi
 • Tarımda Biyolojik Mücadele
 • Tarımsal yapılar ve sulama
 • Tarımda Teknoloji
 • Topraksız Tarım
 • Yeşil Dönüşüm
 • Üretici Örgütleri
 • MEB den bu kadroları talep edebiliriz.
 1. Ziraat fakültemizin oluşturulacak bir danışma kurulu ile öğrenim hayatına başlaması hususu da yaptığımız görüşme sonunda ortaya çıkan parlak bir fikir olarak notlarımız arasında yer almıştır.

Güzel şehrimiz Bandırma’da 2015 yılında öğretime başlayan Onyedi Eylül Üniversitemizin Kurucu Rektörü olarak kısa zamanda üniversitemizi çağdaş bir eğitim kurumu haline getirme çabaları, hem kurumumuz hem de şehrimiz tarafından takdirle izlenmektedir. Ziraat fakültemiz Tarımsal üretim potansiyeli yüksek güzel şehrimiz Bandırma’ya çok yakışacaktır.

Bu konuda yüksek gayretleri ve başarılı çalışma motivasyonu için Sn.Kurucu Rektörümüz Prof. Dr.Süleyman Özdemir e Kurumumuz ve Şehrimiz adına teşekür ve minnetlerimi sunuyorum.

Şehrimizin tüm bileşenleri olarak el birliğiyle Ziraat Fakültemizin bölgemize başarılı çalışmalar sunması için elimizden gelen tüm destek sağlanacaktır.

Saygılarımla.

                                                                                CAN ATA TAN

                                                                          Yönetim Kurulu Başkanı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.