TMO Hububat Satışı (08.12.2017)

T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bandırma Şube Müdürlüğü
İthalat bağlantısı yapılan yaklaşık 230 bin ton ekmeklik buğdayla ilgili yüklemeler devam etmekte olup gemilerin Aralık ayının ikinci yarısında Bandırma, İskenderun, İzmir, Mersin ve Samsun limanlarında olması beklenmektedir. Ekmeklik buğdaylar, bahse konu limanlarımızdan tahliye edilip millileşmelerini müteakip 1.020 TL/Ton KDV ve maniplasyon hariç (Bandırma, İskenderun, İzmir, Mersin ve Samsun limanlarında yapılacak ithal buğday satışlarında maniplasyon 5 TL/Ton uygulanacaktır.) fiyatla un fabrikalarına yönelik peşin bedel mukabili satılacaktır. Talep sahipleri 14 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar hinterlandında bulunduğu Şube Müdürlüğüne talep formu (Ek-1) ve aşağıda istenen belgelerle birlikte müracaat edecektir. Tek bir limandan tercih yapılacaktır.
Talep sahiplerinden; Halen faaliyette olduğunu gösterir belge (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır.) 2016 yılına ait fiili tüketim belgesi, Mamul madde ihracatı gösteren belge istenecektir. Talep sahipleri, 2016 yılına ait un ihracat miktarlarını veya un ihracatlarının olmadığını resmi olarak belgeleyeceklerdir (ihracatı varsa ilgili ihracatçı birliklerinden ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden).
Fiili tüketim ve mamul madde ihracat durumunu gösteren belgelerini daha önceki
satışlarda vermiş olan talep sahiplerinden bu belgeler istenmeyecektir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.