AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

Resmi Gazete’nin 17 Kasım 2020 Salı tarih ve 31307 no’lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Üyelerimizin Ödenmemiş olan 2020 yılı 1. Taksit ve 2019 – 2018 – 2017 – 2016 ve daha önceki yıllara ait Yıllık Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamlarının tamamı tahsil edilmeyecektir.

Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 OCAK 2021 tarihine kadar ekte sunulan dilekçe ile bizzat Borsamıza gelerek yapılandırma müracaatlarını yapmaları ve ilk taksit ödemelerini en geç 28/02/2021 tarihine kadar ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde yapılandırma iptal edilecek ve aidat borcu eski haline dönecektir.

Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten önceki borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyeti sona erdikten sonraki aidat borçlarının asılları ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

AİDAT BORÇLARI YAPILANDIRMA BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.