Bandırma Ekonomi Zirvesi Gerçekleştirildi

Hürriyet Gazetesi, Bandırma Belediyesi, Taşyapı İnşaat Taahhüt San. Tic. A.Ş. Bandırma Ticaret Odası, ve Borsamızın ortaklaşa düzenlediği Bandırma Ekonomi Zirvesi Grand Asya Hotel de gerçekleşti.

Ekonomi Zirvesine Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Dursun Mirza, 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Süleyman Özdemir, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kılkışlı, Borsamızın Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek, Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Halit Sezgin, Başkan Yardımcısı Muzaffer Zengin, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Turan, Meclis Üyemiz Mustafa Çömez,  Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Ekonomi Yazarları Erdal Sağlam, Jale Özgentürk, Denizbank Marmara Bölge Müdürü Burak Bozkaya ve Bandırmalı İş adamları katıldı.
 
Bandırma Lokomotif Şehir Olacak!
Bandırma ve bölgenin ekonomik sorunlarının ele alındığı zirvede Bandırma’nın gelecekte önemli bir konuma sahip olacağını belirten Borsamızın Yönetim Kurulu Başkanı Halit Segzin konuşmasında şu sözlere yer verdi:
Güzel şehrimiz Bandırma; Ülkemizin en gelişmiş ilçeleri arasında yer almaktadır. Farklı görüşlerin bir araya geldiği ve yaşadığı önemli ve bereketli bir şehirdir. 1.Dünya savaşı sırasında Çanakkale boğazının kapatılması sonucunda önemi daha da artmış 100 yıldır da Güney Marmara’nın ticaret ve lojistik merkezi olmuştur. Marmara denizindeki 2. büyük limanı, başta tarım ve tarıma dayalı sanayi, kimya ve metal (tarımsal makina) sanayi şehrimizin önde gelen faaliyetleri arasında sayılabilir. Bandırma’mız Bölgemizin parlayan yıldızı ve gelecek vaat ediyor. Çok uzun yıllardan bu güne edindiği girişimcilik ve ticaret tecrübesiyle önümüzdeki yıllarda da Ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri olacağından şüphem yoktur.
Dünya çapında, şehirlerarası rekabetin ülkeler arasındaki rekabetten çok daha şiddetli ve yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Tüm dünyada yaklaşık 2 milyon 700 bin şehir, 3 bin büyük şehir, 460 metropol şehir sürekli birbirleriyle rekabet halindedir.2025 yılına kadar da bu şehirlerin  26 dan fazlası akıllı şehir olacak. Küreselleşme etkisiyle dünyanın pek çok ülkesindeki yüzlerce şehir isimlerini duyurma ve küresel ekonomiden daha fazla yararlanmanın yollarını aramaktadır. İnternetin ortaya çıkışı, küresel yatırım imkânlarının artışı ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan gelişmeler şehirler arasındaki bu küresel rekabeti daha da şiddetlendirmiştir. İnternet sayesinde şehirler daha fazla görünürlük kazanırken, ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler dünyanın uzak bölgelerine gerçekleştirilen seyahatlerin sürelerini kısaltmış ve kolaylaştırmıştır. Diğer yandan küresel yatırım ortamının oluşması da, yatırımcıları dünyanın her köşesinde kolayca ve hızlı bir şekilde yatırım yapabilme imkânına kavuşturmuştur. Bu gelişmeler, birçok şehir için muazzam fırsatlar yaratmıştır.
Belediyeler, geleceği nasıl inşa edebileceklerini plânlamak mecburiyetindedir. Stratejik pazarlama ve gelişme plânı markalaşmanın olmazsa olmazları arasında bulunmaktadır. Şehirden marka yaratılabilmesi için en önemli çıkış noktası, yarını plânlamak ve stratejiler üretmekten geçmektedir. Markalaşmak, büyük ölçüde ön plâna çıkmayı, bayraklaşmayı ve fark edilmeyi temsil etmektedir. Derisini değiştirmeyen yılan ölür. Çünkü değişmeyen, değişime direnen varlıklar, yapılar, sistemler zamanla önemini kaybetmektedir. Bu bakımdan yenilenme, her türlü yaşamın sürekliliğini sağlayan bir olgudur. Ne yazık ki bugün geri kalmış şehirler, lokomotife takılmış vagonlara benzemektedirler. Lokomotif de bu vagonları istenilen yöne sürükleyip götürmektedir.

Şehirleri marka durumuna getirecek olan en önemli faktör, o şehirde yaşayan insanlardır. Şehirde yaşayan insanların mümkün olduğunca nitelikli olması şehrin kalkınmasında fark yaratacaktır. Yani her şeyin başı eğitimdir. Mesleki eğitimden, üniversite eğitimine kadar her alanda başarılı olmak zorunda olduğumuz gerçeğini bilmeliyiz. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitemiz yönünü batıya çevirmiş olan gelişmiş kentimize bu konuda önemli katkılar sağlayacağını biliyoruz. Şehrinizdeki nitelikli insanları tutmak, yüksek niteliklere sahip insanların şehrimize gelmesini istiyorsak bu insanların mutlu olacağı, güvenli ve kaliteli bir ortam sağlayıp yaşanabilir şehirler oluşturmamız ve onlara uygun iş ortamını sağlamamız gerekmektedir. Şehrimizde nitelikli insanların çalışabileceği, çok yönlü ve nitelikli işletmeler için güçlü bir özel sektör ve kamu birlikteliğine ihtiyacımız vardır. Sadece olanı korumayı değil, olmayanı getirmeyi de amaçlayan bir düşünceyle girişimcilerin ve yatırımcıların ilgi odağı haline gelmeliyiz. Tabii ki bu yatırımların doğal ve tarihi güzelliklerimize zarar vermemesi için gerekli önlemleri ve plânlamaları da yapmalıyız.

Günümüzün yükselen eğilimlerinden bir diğeri de güçlü ticaret bağlantıları kurmaktan geçmektedir. Artık az olsun benim olsun dönemi bitmiştir. Şehirlerin ticaretlerini güçlendirmesi için gelişmiş havayolu, demiryolu, denizyolu ve karayolu bağlantılarına ihtiyacı var. Bandırmamız, bu anlamda birçok şehrin önündedir. (Demiryolu-denizyolu Tren-Feribot rıhtımı da tamamlanmak üzeredir.) Ancak bizler Bandırmanın Lojistik konumunu avantaja dönüştürme becerisine sahip olmalıyız. Ama en önemli faktör şehirde güçlü bir liderliğin, birlik ve beraberliğin, iradenin olmasıdır. Eğer bunları hayata geçirecek güçlü bir irade varsa, beraber çalışacak bir ortak akıl varsa, başarı peşi sıra gelir.
Diğer bir konu ise; . Giderek daha fazla insanın kırsaldan kente göç etmesiyle birlikte, kentlerdeki yaşam kalitesi düşüşe geçti. Kentleşme ise beraberinde başta altyapı ve kaynakların en verimli şekilde kullanma gereksinimi olmak üzere, geçmişteki iş yapma ve yönetme biçimleriyle çözülemeyecek yeni ihtiyaçlar getirdi. Türkiye’deki kentsel dönüşüm çalışmaları da akıllı şehirlerin oluşturulmasında basamak görevi görüyor. Akıllı şehir kavramı, tüm verilerin toplanarak, merkezden teknoloji yardımı ile yönetilmesini sağlayan, enerjiden güvenliğe, ulaşımdan eğitim ve sağlığa birçok noktayı içine alan bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Gelecekte daha fazla insanın mega kentlerde yaşayacağı düşünüldüğünde, enerji, ulaşım ve güvenlik gibi sorunların çözümü şehirleri akıllı hale dönüştürmekten geçiyor. Küresel ölçekte en büyük 10 ekonomi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye için de “Akıllı Şehirler” ayrı bir öneme sahip.

Bandırma Ticaret Borsası bu önemli şehirde tarım ürünlerinin ticaretine yön verebilmek ve belirlenen kurallar çerçevesinde alınıp satılmasının sağlamak üzere 1940 yılında kurulmuştur. Borsamızın kuruluşu ile bölgemiz üreticileri borsamızdaki açık arttırma ile ürünlerini gerçek fiyatında satabilme ve bedelini de anında alabilme aşamasına ulaşmışlardır. Bu aşama Bölge tarım ve ticaretinde Devrim niteliğindedir. 77 yıldan bu güne kadar borsamız da Pazar günleri hariç her gün satış yapılmaktadır. Tabi 4 yıldır elektronik ortamda spot satış yapmaktayız. Sistem bölgemiz üreticisinin ve tüccarının huzur ve güven içinde ürününü pazarlamasına olanak tanıyor. Arz ve talebin kesiştiği nokta da ürünün kalitesine göre fiyat oluşuyor. Hububat laboratuvarımız TÜTKAK tarafından akredite edilmiştir ve aynı zamanda GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI tarafından yetkili sınıflandırıcı lisansı verilen 2.borsa laboratuvarıdır. Gerçek anlamda yapılması gereken borsa işlevlerini yerine getiriyoruz. Üreticinin alın teri en iyi şekilde değer buluyor. Bandırma Ticaret Borsası işlem hacmiyle de ülkemizin önde gelen borsaları arasında. İlçe borsası olarak borsa faaliyetleri ile işlem hacmi ile Bandırma’yı en iyi şekilde temsil ediyoruz.
Bütün altyapısını bitirmiş 100bin tonluk hububat depoları gıda, toprak ve hububat laboratuvarları iki kantarı ile 100bin m2’lik alanda faaliyet gösteriyoruz. Şu anda ürün ihtisas borsası yetkisi alan ve bunu platform üzerinden yerine getiren 5 borsadan birisiyiz. Hedefimiz Lisanslı Depoculuk ile daha modern ve çağdaş bir tarım ürünleri ticaretinin Bandırmada oluşmasını sağlamaktır. Bilhassa ülkemizde satış salonu faaliyetini yerine getiren borsalarımızın bölgelerinde çiftçilerimizin kendilerini çok geliştirdiklerini satış salonlarının bir eğitim salonu gibi olduğunu söyleyebilirim. Bu bölgelerdeki çiftçilerimiz üretimi ve kaliteyi artırdılar, dolayısıyla kazançlarını da artırdılar bölgelerine zenginlik getirdiler. Ülkemizde dönüm başına ortalama buğday verimi 255 kg , Bandırma da ki ortalama verim ise 500kg ve kalitesi de oldukça yüksektir.

Gerçek bir piyasanın oluşması, haksız rekabetin kalkması, ekonominin kayıt altına alınabilmesi ve tüm kesimlerin memnun olabilmesi için borsaların satış salonlarını çok daha aktif hale getirecek politikaların hayata geçirilmesiyle oluşacağına inanıyorum.

TMO buğday hasadı döneminde satış salonumuzda müdahale alımları yapıyor. Bizim istediğimiz ve temennimiz, TMO ürünleri satarken de satış salonumuzu kullansın. TMO piyasaya kendi belirlediği fiyatlarla ve tahsis yöntemiyle ürün sürse dahi Tarım ürünlerinin enflasyona etkisinin azaltılabilmesi için borsalar da oluşan fiyatların piyasaya etkisi unutulmamalıdır. Piyasalarda Spot satış yapılan borsaların satış salonlarında oluşan fiyatlar devletin açıkladığı fiyatlardan daha etkilidir. İşte bu gerçekten hareketle devlet piyasaları regule etmek istiyorsa TMO ürünlerini borsaların satış salonlarında satmalıdır.

Ülkemizde 2017 yılı başında ‘2 milyon artı istihdam seferberliği’ adı altında tarihin en büyük ‘Milli İstihdam Seferberliği” başlatıldı. TÜİK rakamlarına göre yılın ilk dört ayında yaratılan toplam yeni istihdamın 1 milyon 488 bin kişi. İstihdam seferberliği etkisine tarım, sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinin katkılarına bakıldığında en büyük katkıyı yüzde 48’lik oranla inşaat sektörü sağlamış. Tarım ve hizmet sektörleri ise yüzde 20’lik oranla ikinci sırada, Sanayi sektörü ise yüzde 12’lik oranla en düşük katkıyı sağlamıştır. Tarımsal üretim Ülkemiz için önemli olduğu kadar Şehrimiz içinde önemlidir. Bu türlü toplantılarda Tarım ürünlerinin fiyatları gündemi meşgul ediyor. Aslında konuşulması gerekenlerin en başında girdi maliyetleri olmalı. Ülkemiz için barajlar, köprüler, yollar, ne kadar önemliyse tarımsal üretim bunlardan daha da önemlidir. Meslek dalları sıralamasında çiftçilik 53 sırada, tarım işçileri ise 114 sırada yer alıyor. Dünya da 9 kişiden 1 i açlık çekiyor. Tarımsal üretim bütün her şeyden önemli. Çünkü insanların yaşam fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için beslenmesi gerekiyor. Bizler tarımsal üretimi önemsemeli ve ona itibar kazandırmalıyız.

Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet. Çok verimli topraklarımızda var. Her türlü kaynağımız da mevcut. İklimimiz de birbirinden değerli ürünlerin yetiştirilmesine olanak tanıyor.
Mustafa Kemal Atatürk şöyle söylemiştir. “Bir tek şeye ihtiyacımız var o da çalışkan olmak.”
Bandırma Çok önemli bir şehir. Ama İnançlı, Çalışkan, Mücadeleci, insanların artması Bandırmayı önemsemeleri, bir ve beraber olmaları ve Bandırma için çalışmaları gerekiyor. ” dedi.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.