TMO Hububat Satışı (01.11.2017)

Stoklarınızda bulunan hububatlar aşağıda belirtilen esaslar dahilinde 01 – 30 Kasım 2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere satışa açılmıştır.
1) Makarnalık Buğdaylar:
Makarnalık buğdayların tamamı kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedeli mukabili Ek-1’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır. Makarnalık buğday satışlarında belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç (açık yığınlar, silobag, maydü ve noda için 5 TL/Ton, kapalı depolar için 15 TL/Ton maniplasyon uygulanacaktır.), nakliye ilave ücreti dâhildir.
2) Ekmeklik Buğdaylar:
Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli Şube Müdürlüklerinin kapalı depolarındaki stoklu buğdaylar (ELÜS stokları dahil) haricindeki stokların tamamı sadece kullanıcılarına serbest olarak peşin bedeli mukabili Ek-1’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır. Ekmeklik buğday satışlarında belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç (silobag, maydü ve noda için maniplasyon alınmayacak, kapalı depolar için 15 TL/Ton maniplasyon uygulanacaktır.), nakliye ilave ücreti dâhildir.
Bu kapsamda; ekmeklik buğday satışları için talep sahiplerinden, halen faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Eylül 2017 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.