Hububat Satış İhalesi (02.03.2018)

Hububat stoklarınız aşağıda belirtilen fiyat ve esaslar dahilinde 01 – 31 Mart 2018
tarihleri arasında geçerli olmak üzere satışa açılmıştır.

1) Makarnalık Buğdaylar:
Makarnalık buğdayların tamamı (Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) stokları dahil)
kullanıcılarına (makarna, irmik, şehriye üreticilerine ve üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgur sanayicilerine) fiili tüketim (1 aylık) esasına göre peşin bedeli mukabili Ek-1’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.
Aksaray (Aratol Tesisleri – yaklaşık 3.000 ton) , Konya (Karapınar Çelik Silo – yaklaşık 4.000 ton), Afyonkarahisar (Uşak – yaklaşık 4.550 ton), Kayseri şube Müdürlüğü 2016 mahsulü ELÜS stokları (yaklaşık 28 bin ton) ise öncelik kullanıcılarına olmak üzere kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili Ek-1’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır. Talep sahipleri, 2017 yılı (temin edilememesi durumunda 2016 yılına ait belge kabul edilecektir) fiili makarnalık buğday tüketim miktarlarını, 2017 yılına (hangi yıla ait fiili tüketim
belgesi verilmişse o yıl için) ait makarna, irmik, şehriye ve bulgur ihracat miktarlarını veya makarna, irmik, şehriye ve bulgur ihracatları olmadığını resmi olarak belgeleyeceklerdir
(Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğü veya mali müşavir).

2) Ekmeklik Buğdaylar:
Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli ġube Müdürlüklerinin kapalı depolarında (maydü ve
silobagler açık depo olarak değerlendirilecektir) stoklu buğdaylar (ELÜS stokları dahil) hariç olmak üzere, stoklarınızdaki yerli ekmeklik buğdayların tamamı kullanıcılarına (un, üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur ve bisküvi fabrikalarına) fiili tüketim (1 aylık) esasına göre peşin bedeli mukabili Ek-1’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır. Edirne ve Kırklareli ġube Müdürlüğü’nün 2016 yılı açık yığın stokları ile mahsul yılı 2016 olan ELÜS stokları ve mahsul yılı 2015 olan tüm stoklar, kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili Ek-1’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır. Stoklarınızdaki ithal ekmeklik buğdayların tamamı kullanıcılarına (un, üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur ve bisküvi fabrikalarına) serbest olarak peşin bedeli mukabili Ek-1’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır. Firmanın un ihracatı var ise un ihracatı karşılığı buğday miktarı, fiili tüketim belgelerinde bildirilen yıllık buğday tüketim miktarından düşülecek ve kalan miktarın 2017 yılı (temin edilememesi durumunda 2016 yılına ait belge kabul edilecektir) için 1/12’sine kadar satış yapılacaktır.

3) Arpalar:
Stoklarınızda bulunan arpalar talep toplamak suretiyle sadece besici ve yetiştiricilere
fiili tüketim (1 aylık) esasına göre peşin bedeli mukabili Ek-1’de belirtilen fiyattan
satılacaktır.
Fiili tüketim hesabında besici ve yetiştiriciler için talep sahiplerinin kayıtlı oldukları
il/ilçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri hâlinde;
büyük baş hayvan başına günde 5 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı
üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir.
Müracaatlar, 7 Mart 2018 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Liman stokları için talep
sahipleri hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğü kanalıyla en yakın liman için (sadece bir
liman şubesinden talepte bulunabilecektir) müracaat edeceklerdir.
Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne talep formu (Ek-2) ve
hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte;
Limanlardan iç merkezlere sevk tertibi verilen arpalardan ürün bedelini 12 Mart 2018
tarihine kadar yatırmış olanların teslimatlarına Şubat 2018 fiyatı ile devam edilecek olup bu
tarihten sonra para yatıranlara yapılacak teslimatlar da ise Ek-1’de belirtilen fiyat geçerli
olacaktır.
Limanlarda yapılan arpa satışlarında 28 şubat 2018 tarihine kadar parasını yatırmış olan
besici yetiştiricilerin teslimatlarına Şubat 2018 fiyatlarıyla Mart ayında da devam edilecektir.
23 Ocak 2018 tarihine kadar parasını yatırmış olan yem fabrikalarına Şubat 2018
fiyatıyla 16 Mart 2018 tarihine kadar teslimat yapılacak olup bu tarihten sonra teslimat
yapılmayacaktır.
Kanatlı hayvan besiciliği ve yetiştiriciliği yapanlara arpa satışı yapılmayacaktır.
4) Mısırlar:
Stoklarınızda bulunan (ELÜS dahil) yerli ve ithal mısırlar sadece kullanıcılarına (besici
ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmeler, yem, nişasta ve mısır irmiği
fabrikaları) fiili tüketim (1 aylık) esasına göre, Antalya Limanında stoklu bulunan mısırlar ise serbest olarak kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin bedeli mukabili Ek-1’de belirtilen fiyatlardan satılacaktır.
İthal mısır satışlarında 28 Şubat 2018 tarihine kadar parasını yatırmış olan
müracaat sahiplerinin teslimatlarına Şubat 2018 fiyatlarıyla Mart ayında da devam edilecektir.
Fiili tüketim hesabında fabrikalar için 2017 yılı (temin edilememesi durumunda 2016
yılına ait belge kabul edilecektir) fiili tüketim miktarı, besici ve yetiştiriciler için talep
sahiplerinin kayıtlı oldukları il/ilçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan
beslediklerini belgelemeleri hâlinde; büyük baş hayvan başına günde 2 kg, küçükbaş hayvan
başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir.
Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere
ise il/ilçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri hâlinde; kanatlı hayvan başına günde 60 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 300 gr, yarka, civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır.

Talep sahipleri Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinden 2017 yılında (hangi yıla
ait fiili tüketim belgesi verilmişse o yıl için) mısıra dayalı mamul madde ihracatı yapmadıklarını veya yaptılar ise 2017 yılı mamul madde ihracatı karşılığında mısır ithalatı hak ediş miktarını belgeleyeceklerdir (ihracatı varsa Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinden ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden alabilecektir). Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır.
Genel Hükümler:
Talep sahiplerinden, halen faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Ocak 2018 tarihinden
sonra alınmış olması kaydıyla) istenecektir. Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden aylık 100 tona kadar satış yapmaya veya faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri halinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmaya şubelerimiz yetkili kılınmıştır.
Teslimat süreleri tüm ürünler için cari uygulamalarımız doğrultusunda belirlenecek olup
son teslim tarihi 31/03/2018’i (dahil) geçmeyecektir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.