Kalkınma İçin Büyük Veriyi İşlememiz Gerek!

15 temmuz gecesi milletimiz ve milli kurumlarımız, demokrasimize kasteden alçakça bir saldırıyı önlemiştir. Halkımız cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Gözü dönmüş darbecilerin saldırıları ve hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması Türk milletinin birlikte duruşu, kararlı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle mümkün olmuştur. Türk milleti Çanakkale’de, Sakarya da, Dumlupınar da ve Kocatepe’de olduğu gibi vatan aşkıyla dünya milletlerine örnek olan nice destanları dünya tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Türk Milleti için Atatürk’ün söylediği gibi “söz konusu vatansa gerisi teferruattır” devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. Allah, ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Kutsal vatanımız için şehit olanlara, Allah’tan rahmet geride kalanlara da sabır diliyorum.

Türkiye gelişmekte olan ekonomisiyle dünya ekonomisinin önemli merkezlerinden biri haline gelmektedir. Global ölçekteki işletmeler, yatırım kararları alırken Türkiye’yi öncelikli olarak değerlendirmekte, Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konum, doğal kaynaklar ve yetişmiş iş gücü gibi unsurlar sayesinde yatırımcılar birçok avantaja sahip olmaktadır. Bandırma’mız da yetişmiş iş gücü, çok alternatifli kara-hava-deniz ulaşımı, zengin yer altı ve yer üstü kaynakları, sanayi merkezlerine ve metropollere olan yakınlığı ve birçok avantajıyla sürdürülebilir yatırımlara ev sahipliği yapmak adına öne çıkmaktadır. Gelişen kara, demir, deniz ve havayolu ulaşımının yanı sıra, sık kullanılan ulaşım ağlarının üzerinde yer alması ve büyük sanayi merkezlerine yakınlığı ile yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Türkiye’nin önde gelen gıda işletmelerinin ilk tercihi olmuştur. Tarıma dayalı sanayinin ihtiyaç duyduğu birçok tarım ürünü bandırma ve çevresinin verimli ve geniş arazilerinde yetiştirilmektedir. Bu durum, gıda sanayi yatırımlarının Bandırma’da yoğunlaşması adına önemli bir avantaj sağlamaktadır. Ülkemizle ve şehrimizle ilgili olarak yukarıda saydıklarımızı sürekli anlatacağız. çünkü bandırma yatırımcılara önemli avantajlar sunuyor. Özellikle enerji temini ve lojistik açıdan. Ancak dünya başka boyuta geçmiş o yolda ilerlemeye devam ediyor. şöyle ki “kalkınma için büyük veri” her şeyiyle sanal bir dünyada olmasa da her şeyin her şeyle bağlı olmaya başladığı bir dünyada yaşıyoruz. Dünya genelinde üretilen dijital veri her iki yılda bir ikiye katlanıyor. TÜİK haziran 2016 verilerine göre ülkemizde cep telefonu aboneliği 73 milyon 650 bin. Sosyal medyanın zengin dünyası bir yana, internet teknolojileri günlük hayatımıza her geçen gün daha çok giriyor. İnternete bağlı olsun olmasın her tür sayısal ortam üzerinde yaptığımız her işlem arkamızda bir veri kaydı bırakıyor. devasa boyutlara ulaşan bu verilerin anlamlı ve işlenebilir biçime dönüştürülmüş biçimine “büyük veri” deniyor. Büyük veri yalnızca sosyal ağların ilgili alanında değil, kurumsal şirketler veri analizini şirketlerinin temel işlevlerinden biri haline getirmek için çaba gösteriyorlar. Büyük verinin kalkınma amaçlı kullanılması. TÜİK istihdam verisini bölge düzeyinde her ay yüz yüze yaptığı anketlerle tespit ediyor. Oysa büyük veri analiziyle istihdamı günlük olarak ilçe düzeyinde izlemek mümkün olabilir. Geleceği yönetebilmemiz için işe nerede, nasıl başlayacağımız, iş yapma tarzımız ve metodumuzu gözden geçirmemiz gerekir. 2012 yılı Hannover sanayi fuarında ortaya çıkan sanayi 4.0 (dört sıfır) aşamasını yakalamak için güçleri dağıtmanın değil, birlikte iş yapmanın zamanıdır. Sanayi4.0 (dört sıfır) aşamasını yakalayarak, bir önemli fırsatı daha kaçırmadan çağdaş dünyada konumlanmak istiyorsak; yazılım dili, işletim sistemler i, rekabet edebilir ürün keşifleri, tasarım yeteneği, üretim ve satın alma stratejileri, ölçek, teknoloji ve yönetim anlayışı, pazar geliştirme ve sürdürebilir üretimin güven altına alınması bir bütün olarak ele alarak politika, hedef ve stratejiler belirlenmelidir.