TİGEM REFORME KOYUN SATIŞ İLANI (07.10.2017)

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ REFORME KOYUN SATIŞ İHALESİ İLANIDIR

1-İşletmemiz yetiştirmesi 750 baş koyun partiler halinde açık arttırma usulüyle satılacaktır.
2- İhale 05.10.2017 günü saat 14.00’de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü (İzmir Yolu 7. Km. Karacabey/BURSA) Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 12.10.2017 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
3- İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgâhı olması,
b) Geçici Teminat vermesi,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza Sirkülerinin ibraz edilmesi,

Parti

No

Irkı Cinsi Miktar

(Baş)

Tahmini

Canlı

Ağırlık

(Kg)

Muhammen bedel Canlı (TL/Kg) Tutarı

(TL)

Geçici

Teminat

%5

(TL)

1 K. Meri no s Koyun 150 9.000 12,80 115.200,00 5.760,00
2 K.Merinos Koyun 150 9.000 12,80 115.200,00 5.760,00
3 T.Tahirova Koyun 150 8.250 12,80 105.600,00 5.280,00
4 Kıvırcık: Koyun 150 7.500 12,80 96.000,00 4.800,00
5 Kıvırcık Koyun 150 7.500 12,80 96.000,00 4.800,00
  TOPLAM   750 41.250   528.000,00 26.400,00

 

5- Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine yatırılacağı gibi, işletmenin Ziraat Bankası Karacabey şubesindeki TR 9000 0100 0062 0599 4378 5213 iban nolu hesabına,Vakıflar Bankası Karacabey Şubesindeki TR 3500 0150 0158 0072 9049 1182 iban nolu hesabına veya Halk Bankası Karacabey Şubesindeki TR 2100 0120 0928 2000 1300 0005 iban nolu hesabına yatırılıp alınacak makbuz Mali İşler Şefliğine ibraz edilecektir. Banka teminat mektubu veya para mahiyetindeki kıymetler de Mali İşler Şefliğine teslim edilecektir.

6- Konuya ilişkin şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakan-lıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.
7- Bu İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında, istisna kapsamda yapılmakta olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunuma tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaatlerini göz önünde bulundu¬rarak kabul edip etmemekte serbesttir.
İlan Olunur

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.