TMO İthal Arpa Satışı (05.10.2017)

T.C.
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bandırma Şube Müdürlüğü
Konu : İthal Arpa Satışı
Arpa kullanan sektörün ihtiyacının karşılanması ve yurtiçi piyasa dengelerinin sağlanmasını teminen TMO’ya 700.000 tona kadar sıfır (0) gümrük vergisi oranıyla ithalat tarife kontenjanı tahsis edilmiştir.
Kuruluşumuza tahsis edilen tarife kontenjanından 60 bin ton için ihale yapılmış olup gemiler Bandırma, İzmir, İskenderun ve Trabzon limanlarına gelmeye başlamıştır.
İthal edilen arpalar limanlarımızdan tahliye edilip millileşmelerini müteakip 780 TL/Ton (KDV hariç, maniplasyon dahil) fiyatla sadece kullanıcılarına (besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmeler, yem fabrikaları gibi) yönelik peşin bedel mukabili satılacaktır.
Talep sahipleri taleplerini hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO ġube müdürlüğüne) şube müdürlüğüne bildireceklerdir. Hinterland dışı başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatlar, 10 Ekim 2017 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Talep sahipleri hinterlandında bulunduğu Şube müdürlüğü kanalıyla en yakın liman Şube (sadece bir liman Şubesinden talepte bulunabilecektir) stokları için müracaat edeceklerdir.
Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne talep formu (Ek-1) ve yem fabrikalarının 2016 yılına ait fiili tüketim belgesi, besici ve yetiştiricilerin ise hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.
Fiili tüketim hesabında yem fabrikaları için 2016 yılı fiili tüketim miktarı, besici ve yetiştiriciler için talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri hâlinde; büyük baş hayvan başına günde 5 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri hâlinde, kanatlı hayvan başına günde 12 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 65 gr olarak hesap edilecektir.
Ayrıca yem fabrikalarından halen faaliyette olduklarına gösterir belge (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır.) istenecektir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.