Borsamızda 9. Tarım Paneli

Her yıl geleneksek olarak düzenlenen tarım paneli bu yılda büyük ilgi gördü.

Borsamız, Bandırma Rotary Kulübü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Bandırma Ziraat Odası Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifi işbirliğiyle gerçekleşen “9. Tarım Paneli” borsamızın konferans salonunda gerçekleşti.

Borsamız konferans salonunda, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Erçakan’ın moderatörlüğünde yapılan panele konuşmacı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin, Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Ziraat Mühendisi Hülya Işık ve Veteriner Hekim Özgür Ozan Demirci, MAY Tohum’dan Ziraat Mühendisi ve Bandırma Rotary Kulübü Üyesi Burak Uğur katıldılar.

Panelden önce ilk konuşmayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin yaptı.  Sezgin, şunları söyledi:

“Ülkelerin ve toplumların kalkınmasında önemli rol oynayan tarım sektörünün önemi, küreselleşen ekonomik sistem, artan rekabet ortamları ve hızla değişen pazar şartlarının da etkisiyle giderek artmaktadır. Türkiye, içinde bulunduğu jeopolitik konumu, üç tarafının Akdeniz, Ege ve Karadeniz ile çevrili olması, sahip olduğu akarsular ve ekolojik çeşitlilik nedeniyle gerek bitkisel, gerek hayvansal ve gerek su ürünleri açısından ayrı bir öneme sahiptir.

Tarım sektörü genellikle ekonomik sistemlerin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Tarım sektörünün ülke ekonomisi içerisindeki yeri, tarımın genel ekonomi içerisinde yaratmış olduğu katma değer ile ölçülmektedir. Bu katma değer ise, tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıkan hâsıla, tarımsal çıktı, dış ticaret, istihdam ve diğer sektörlere girdi temini gibi başlıklardan oluşmaktadır.

Tarım, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, tüm ülkelerin ekonomik hayatlarında önemli bir yere sahiptir. Çünkü insanların beslenebilmesi için gereken gıda maddeleri ile hammaddelerin temini tarım sektörüyle sağlanmakta ve bu sektörün de ikamesi bulunmamaktadır.

Tarım ve gıda, günümüzün değil, geleceğimizin meselesidir. Dünyada; küresel ısınmanın etkilerini daha fazla hissettirdiği, su kaynakları rezervlerinin azaldığı, tarım topraklarının etkin kullanılamadığı bir dönemdeyiz. Bu dönemde önceliğimizin tarım olduğunu, gelecek nesillerimizin de yaşamak için gıdaya ihtiyacı duyduğunu asla unutmamalıyız.

Bir tarafta açlığın, diğer tarafta israfın bir arada olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Adaletsizliğin, gıda paylaşımına fazlasıyla bulaştığı bu yüzyılda, insanoğlu hem kendi hakkaniyetine hem de geleceğine daha dikkatli bakmalıdır.

Bitkisel üretimden, hayvancılığa, topraklarımızın korunmasından sulamaya, güvenilir gıdadan kırsal kalkınmaya, su ürünlerinden kurumsallaşmaya kadar her alanda Borsa olarak çalışmalarımız ve ortak akıl toplantılarımız devam ediyor.

  • Toprağımızı koruyup suyla buluşturmanın yanında çiftçimizi de bilgiyle buluşturmalıyız.
  • Üretimi artırırken tüketicilere de sağlıklı ve kaliteli gıda sunulmasına destek vermeliyiz.
  • Yerli ve yeterli üretimi güçlendirirken, Ar-Ge ile yeni bilgi ve teknolojileri de üretime kazandırmalıyız.
  • Hayvancılığımıza önem verirken, sürdürülebilir üretim için gerekli planlamaları yapmalıyız.
  • Üreticimizin gelirini ve tarımsal hâsılamızı artırırken, tarımsal ihracatımıza da yeni pazarlar bulmalıyız.

Bahsettiğim bu hedeflere ulaşmak için hizmet kalitesi Borsamızın önceliklerimizden birisidir. Son yıllarda sürdürdüğümüz tüm projelerimizin özeline bakıldığında, nitelikli üretim, şeffaf ve rekabetçi Pazar ortamları, üyelerimizin global pazarda etkin rol alması ve hep birlikte kazanmaya yönelik adımlar olduğunu göreceksiniz.” dedi.

Ardından konuşan Bandırma Rotary Kulübü Başkanı Fatma Sibel Karabacakoğlu, “Milli ekonomimizin temelini turizm oluşturuyor. Tarımda bilim ve eğitimin önemi büyüktür” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından konuşmacılar sunumları ile toprak analizi, kaba yem üretimi, süt ve hijyeni konuları, tarımdaki teknolojik gelişmeler hakkında bilgiler aktarıldı.

Panelin ardından konuşmacılara plaketleri takdim edildi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.